QU0902

Física I Grau de Química

2016

Informacio del curs 

problemes de classe

Presentacions, problemes i material del curs

Examen optatiu: 21 desembre, 8.30 h.

Calendari de classes de problemes

2 21 set

0.1.1 La llum visible te

0.1.2 La força de fregament

0.1.3 Donats els vectors

0.1.4 Calcula la derivada .. i les integrals …

3 28 set

0.2.1 La velocitat d’una moto

0.2.2 Una particula de massa m

0.2.3 Una particula amb velocitat v =

0.2.4 Un punt material es mou al llarg d’una trajectòria

4 5 oct

0.2.5 La posicio d’un punt que es mou en un pla

2.2.6. La velocitat del so en aire quiet a 25º C és

0.3.1 La figura mostra un pes W  = 100 N que

0.3.2 A base d’assaig i error,

5 19 oct

0.3.3 Una partícula de massa m te velocitat

0.3.4 Un dirigible esta en repòs inicialment,

0.3.5 Un jet vola amb una velocitat constant de 300 km/h

0.3.6 Un cotxe amb una massa m de 1610 kg, ha de prendre una corba sense peralt,

7 2 nov

0.4.1. Calcula la potencia de produccio d’energia d’un camp de queredilles. Porta este problema escrit i l’entregues a l’entrar a clase.

0.4.2 Un bloc de 10 kg es mou al llag de l’eix x.

0.4.3 Una força horitzontal Fa de magnitud 40 N espenta un bloc de 0.5 kg

0.4.4 Un passador A de 1 kg està unit amb una corda

8 9 nov

0.4.5 Potencial a/2×2 + bx

0.4.7 Potencial a/x5 – bx3

0.5.1. Dos automòbils que es mouen a 40 km h-1 en sentit oposat xoquen

0.5.2. Una molècula de metà reacciona amb dues d’oxigen per formar aigua i diòxid de carbó.

9 16 novembre

0.5.3. Dues masses idèntiques es solten des del repòs en una pista semiesfèrica

0.5.4. Una caixa de 2 kg es llança a 7 m/s contra una altra de 5 kg que està en repòs

0.5.5 centre masses molecula HNO3

0.5.6. CM barreta amb densitat b/L sin(pi x/2 L)

10 23 novembre

0.6.9. Explica (redactat en un únic full) el mètode d’Arquímedes per trovar l’àrea del cercle i per tant el número π, sense càlcul infinitesimal. Entrega al entrar.

0.6.1 Dues forces de magnitud F actuen sobre una barra

0.6.2. Determinem els moments d’inèrcia per a una placa plana rectangular

0.6.3. Un bloc de massa m = 5 kg llisca per una superfície inlinada 37º

11 30 novembre

0.6.4 Una corfa esfèrica gira al voltant d’un eix vertical sense fricció. (conservació energia)

0.6.5 En el sistema de la figura, el cilindre de massa mA  roda sense lliscar (forces i dinàmica)

0.6.6. Un cilindre sòlid uniform de massa M i radi 2R resta sobre una taula horitzontal (forces i dinàmica).

0.6.7. Una molècula d’hidrogen es mou a velocitat

0.6.8 Es deixa caure una partícula de massa   des d’un punt que està a una altura

12 7 decembre

0.8.1. Un tub en forma de U obert pels dos costats conté una quantitat de mercuri

0.8.2. Un bloc cúbic de fusta de 10.0 cm per costat sura en la interfaç entre oli i aigua

0.8.3 La figura mostra un esquema d’un aspirador

0.8.4 Un tanc tancat amb una secció de 10 m2 manté la pressió de l’aire

0.8.5. Un dipòsit d’aigua té connectada una mànega

 

.
%d bloggers like this: